Photo detail

Photo detail

Kansas senior Tori Miller prepares to serve against Oklahoma on Wednesday, Oct. 25, 2017 at Horejsi Family Athletics Center.