Photo detail

Photo detail

Kansas freshman receiver Quan Hampton looks forward during a preseason practice on Monday, Aug. 7, 2017.