Photo detail

Photo detail

Kansas freshman receiver Quan Hampton reaches out for a catch during preseason practice on Monday, Aug. 7, 2017.