Kansas vs. Kansas State

Where: Bramlage Coliseum, Manhattan, KS