Box score: Kansas 84, Oklahoma State 72

Box score: Kansas 84, Oklahoma State 72

Download PDF